تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ | 17:26 | نويسنده : بیتا
امید وارم از این عکسهایی که واستون گذاشتم خوشتون اومده باشه و خسته

 نشده باشین.به قول ندا(چراکه نه):بوس با همون قلب خوشگل و به قول

 سالومه(سالی تاک):اینجا همه چی در همه!!!